A- A A+

Közérdekű adatok

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek:

A társaság neve:

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve:

Hm-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

A társaság törzstőkéje:

5.800.000,- Ft, azaz ötmillió-nyolcszázezer forint készpénz

A társaság tagjai, törzsbetétjük (amely megfelel egyúttal a tagok által ténylegesen a társaság rendelkezésére bocsátott hozzájárulás összegével) és az őket megillető szavazati arány:

Heves Megyei Önkormányzat,

3.000.000,- Ft törzsbetét, 30 szavazat

Hatvan Város Önkormányzata,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Egri Kistérség Többcélú Társulása,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Bélapátfalva Város Önkormányzata,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Dél-Hevesi Kistérségi Társulás,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Pétervásárai Járás Többcélú Társulás,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

Füzesabony Városi Önkormányzat,

400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat

A társaság adószáma:

22128702-2-10

Cégjegyzékszám:

10-09-029615

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, elérhetősége:

Egri Törvényszék Cégbírósága

Cím:3300 Eger, Barkóczy u. 1.

Levelezési cím: 3301 Eger Pf.: 120.

Központi telefonszám: +36 (36) 311-611/2172

A társaság ügyvezetője:

Göndör János Tibor

Az ügyvezető feladatait határozott idejű munkaviszony keretében bruttó 737.000 Ft/hó munkabér mellett látja el. Az ügyvezetőt az Mt. 228. §-ára tekintettel az 1 (egy) éves tilalmi időszakra a távolléti díj 50 %-a illeti meg. Az ügyvezetőt munkaviszonyának megszűnése, valamint Munkáltató általi felmondással történő megszüntetése esetén az Mt.-ben rögzített juttatásokon felül 6 (hat) havi átlagkereset illeti meg. Munkaviszonyának a Munkáltató általi azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén őt az Mt.-ben rögzített juttatások illetik meg azzal, hogyha arra a határozott időtartam lejártát megelőző 6 (hat) hónapon belül kerül sor, úgy a törvény szerint járó juttatást 6 (hat) havi átlagkeresetre kell kiegészíteni.

A társaság felügyelőbizottsága:

Forgó Gábor

Kovács Béla

Verebélyi György

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

 

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 2012. évi közhasznúsági jelentése
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 2013. évi közhasznúsági jelentése
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynükség 2014. évi közbeszerzési terve
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynükség 2015. évi közbeszerzési terve
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynükség 2016. évi közbeszerzési terve
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynükség 2017. évi közbeszerzési terve
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynükség 2018. évi közbeszerzési terve

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynükség 2019. évi közbeszerzési terve

Statisztikai összegzés a 2013. évi közbeszerzésekről
Rosvig Kft.-vel 2014. évben kötött vállalkozói szerződés
Lóczi és Társa Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés
Rosvig Kft.-vel 2015. évben kötött vállalkozói szerződés